PROTEST FOR ÅKEROVERGREP

Tilegnet de ansvarlige for ÅKER E6 (!!) Handelspark ved IKEA, Nydal/Ringsaker. 

Jeg ble GRÅDIG provosert av å oppdage at ny handelspark er på gang like ved IKEA i Nydalen, der et gedigent område dyrket mark tas i bruk . attpåtil midt mellom allerede eksisterende handelsparker på alle kanter. Oppsøkte jordene, filmen, og skrev en lyrisk protest.

Dette diktets form er sterkt inspirert av lyrikeren Rolf Jacobsen (1907-1994), bosatt på Hamar sine siste 4-5 tiår. Trolig Norges første miljøpoet, uttrykte sin bekymring over utviklingen allerede på slutten av 40-tallet. Hans dikt "Landskap med gravemaskiner" fra samlingen "Hemmelig liv" (1954) er verdt å lytte til i 2018. Jeg føler meg sikker på at hadde Jacobsen levd på Hamar i disse tider, ville vi hat vår sterkeste stemme for miljø- og klimakampen. Derfor har jeg her gjort mitt aller beste for å skrive ÅKEREN så nært opp til lyrikerens form som jeg evner. Se FILMEN

Filmen er tilegnet ÅKER E6 handelspark og dens fedre, faddere og frelsere. Høsten 2018 er den under bygging på et jorde ytterst i Ringsaker kommune, mot Hamar. Nok et groteskt eksempel på hvordan grådighet, begjær og forbruk bulldozerer matjordas egenverdi. Attpåtil er navnet ÅKER uten blygsel stjålet fra ærverdige Åker gård, på andre siden av kommunegrensa - en av Hedemarkens eldste gården og et historisk sted. Kjør utenom!