U9verset

GJESTER SOM HAR BESØKT U9VERSET SÅ LANGT ER ENSTEMMIGE: DETTE ER ET UVANLIG GODT ROM Å KOMME INNE I, OG VÆRE I.


Innendørs har det gamle fjøset oppstått som en helt ny verden. Samlingsrommet U9verset kan romme 88 gjester til bords. Undervisningslokaler for Djupskolen, sanserom for samtale, samspill og servering. Nytt sanitæranlegg og kjøkkenavdeling. 
Kan også leies ut til akseptable formål (selskaper, konfirmasjon, dåp etc.)

Skryt til håndverkerne


På noen få måneder fra mars til august 2008 ble mirakler utrettet i det gamle, slitte, roterommet som engang var et stolt fjøs på Medlien gård. Far fikk oppført den spesielle buede låven i 1960 og fjøset ble fra starten brukt som grisehus, deretter sau og så okser og kalver. Driftsslutt rundt 1992.

Jeg er utrolig godt fornøyd med alle håndverkere som har satt sitt personlige kvalitetspreg på alt dette nye. Derfor er det helt naturlig å takke de mest sentrale leverandører :

***  Byggmester Jon Kåshagen AS  (Næroset)

***  Elektro Øst AS (Moelv)

***  Ringsaker Rør AS (Moelv)