Bildekunsten

MERKEDAG: LØRDAG 18. MARS 2017 >  INNLANDSUTSTILLINGEN i Hamar Kulturhus åpner, og blant de 65 antatte kunstverk (fordelt på 41 av 92 søkere) henger HC's installasjon "Tom'stocken" - ett av foreløpig 3 i serien WORKTOYS.   

NB! Har jo sendt inn 3 bidrag til juryeringen for HØSTUTSTILLINGEN også . . . ca 2% blir antatt  . . . . så spørs vel om HC menger seg blant majoriteten ;) - - svar midt i mai.

HC'S BILDEKUNSTNER-HISTORIKK

Jeg var bildekunstner ei uke i 1997. Og et par dager året etter.

Foranledningen var Ringsakerutstillinga i 1996, i Moelv, hvor jeg ved utgangen ble provosert til å melde meg på selv året etter. Jeg hadde sluppet ut et hjertesukk over manglende fantasi og nyskaping. – ”Jammen da kan du jo vise hva du ville gjort!”, var kommentaren jeg fikk fra et opprørt medlem av Moelv Fotoklubb. 

Her er noe av hva jeg fant på, for moro skyld. Det ble såpass god respons, og jeg kjente såpass glede  ved slikt arbeid, at jeg meldte meg på enda ett år.  Jeg satte prislapper i størrelsesorden 77.000, 450.000, 1.000.000 – så fikk jeg beholde kunstverkene sjøl (og sikret meg god omtale i media)

PS! Moelv største nålevende (ja, trolig den største gjennom tidene) kunstnere, Arne Løvstad (86), viste meg den ære og kjøpte verket ”Hjerneharpe” (til en helt annen pris ). Det har stått i hans atelier siden den gang.    

>>> Fotos av noen utvalgte (de beste henger i U9verset).

 Provoser meg igjen, så skal du se det kan bli skapt mer denslags HC-kunst :-) 

NBNB!!  Sommeren 2016 forvandlet jeg den spesielle buede låven hjemme på Medlien gård til det som i 2017 vil bli åpnet som GALERIET BUEN. Vinter og vår fram til neste sommer vil det bli skapt usedvanlig samtidskunst nedenunder, i Fantasirommet. Følg med . . . noe merkelig er på gang.... 

 

 -OG DET BLE VIRKELIGHET :  GAL'ERIET BUEN åpnet 17. juni 2017 :)

Gå ut herfra og til menylinja SISTE NYTT - her ligger foreløpig fotos og tekst.  NB:  Fotos av konkrete kunstverk (hcArt) kommer hit etter hvert.